MediaWiki:Common.js

Şəki Ensiklopediyası səhifəsi
WikiSysop (Müzakirə | töhfələr) (2315 dəyişikliyi WikiSysop (Müzakirə) tərəfindən geri alındı.) tərəfindən edilmiş 20:16, 6 aprel 2020 tarixli dəyişiklik
Jump to navigation Jump to search

Qeyd: Yaddaşa verdikdən sonra dəyişikliklərin görünməsi üçün brauzerinizin keşindən yan keçilməsi lazım ola bilər. Mozilla / Firefox / Safari: Reload düyməsini basarkən eyni vaxtda Shift-i basılı tutun və ya Ctrl-Shift-R-a basın. (Apple Mac-da Cmd-Shift-R). İE: Refresh düyməsini basarkən eyni vaxtda Ctrl-i basılı tutun və ya Ctrl-F5-ə basın. Conqueror: Sadəcə Reload düyməsinə və ya F5-ə basın. Opera brauzeri redaktorları Tools→Preferences-dən cache-lərini tamamilə təmizləməli ola bilərlər.

/* Burada istifadəçilərin hamısı üçün bütün səhifələrdə istənilən JavaScript yüklənəcək */
// Switch language variants of messages (from zh)
function wgULS(latn,arab){
    //
    az=latn||arab;
    az=az;
    latn=latn;
    arab=arab;
    switch(mw.config.get('wgUserLanguage')){
        case "az": return ku;
        case "az-arab": return arab;
        case "az-latn": return latn;
        default: return "";
    }
}

/** Skript für Vorlage:Galerie */
$(function() {
 if (document.URL.match(/printable/g)) return;
 
 function toggleImageFunction(group, remindex, shwindex) {
  return function() {
   document.getElementById("ImageGroupsGr" + group + "Im" + remindex).style.display = "none";
   document.getElementById("ImageGroupsGr" + group + "Im" + shwindex).style.display = "block";
   return false;
  };
 }
 
 var divs = document.getElementsByTagName("div");
 var i = 0, j = 0;
 var units, search;
 var currentimage;
 var UnitNode;
 for (i = 0; i < divs.length; i++) {
  if (divs[i].className !== "ImageGroup") { continue; }
  UnitNode = undefined;
  search = divs[i].getElementsByTagName("div");
  for (j = 0; j < search.length; j++) {
   if (search[j].className !== "ImageGroupUnits") { continue; }
   UnitNode=search[j];
   break;
  }
  if (UnitNode === undefined) { continue; }
  units = [];
  for (j = 0 ; j < UnitNode.childNodes.length ; j++ ) {
   var temp = UnitNode.childNodes[j];
   if (temp.className === "center") { units.push(temp); }
  }
  var rightlink;
  var commentText;
  for (j = 0; j < units.length; j++) {
   currentimage = units[j];
   currentimage.id = "ImageGroupsGr" + i + "Im" + j;
   var leftlink = document.createElement("a");
   if (commentText !== undefined) {
    leftlink.setAttribute("title", commentText);
   }
   var comment;
   if (typeof(currentimage.getAttribute("title")) !== "string") {
    commentText = (j+1) + "/" + units.length;
    comment = document.createElement("tt").appendChild(document.createTextNode("("+ commentText + ")"));
   }
   else {
    commentText = currentimage.getAttribute("title");
    comment = document.createElement("span").appendChild(document.createTextNode(commentText));
    currentimage.removeAttribute("title");
   }
   if(rightlink !== undefined) {
    rightlink.setAttribute("title", commentText);
   }
   var imghead = document.createElement("div");
   rightlink = document.createElement("a");
   if (j !== 0) {
    leftlink.href = "#";
    leftlink.onclick = toggleImageFunction(i, j, j-1);
    leftlink.appendChild(document.createTextNode("◀"));
   }
   if (j != units.length - 1) {
    rightlink.href = "#";
    rightlink.onclick = toggleImageFunction(i, j, j+1);
    rightlink.appendChild(document.createTextNode("▶"));
   }
   imghead.style.fontSize = "110%";
   imghead.style.fontweight = "bold";
   imghead.appendChild(leftlink);
   imghead.appendChild(document.createTextNode("\xA0"));
   imghead.appendChild(comment);
   imghead.appendChild(document.createTextNode("\xA0"));
   imghead.appendChild(rightlink);
   if (units.length > 1) {
    currentimage.insertBefore(imghead,currentimage.childNodes[0]);
   }
   if (j !== 0) {
    currentimage.style.display = "none";
   }
  }
 }
});

 /* Test if an element has a certain class **************************************
 *
 * Description: Uses regular expressions and caching for better performance.
 * Maintainers: [[User:Mike Dillon]], [[User:R. Koot]], [[User:SG]]
 */
 
 var hasClass = (function () {
   var reCache = {};
   return function (element, className) {
     return (reCache[className] ? reCache[className] : (reCache[className] = new RegExp("(?:\\s|^)" + className + "(?:\\s|$)"))).test(element.className);
   };
 })();


 /** Interwiki links to featured articles ***************************************
 *
 * Description: Highlights interwiki links to featured articles (or
 *        equivalents) by changing the bullet before the interwiki link
 *        into a star.
 * Maintainers: [[User:R. Koot]]
 */
 
//Messages
var listFA = {
 fa:'Bu başqa dildəki seçilmiş məqalədir',
 fl:'Bu başqa dildəki seçilmiş siyahıdır',
 ga:'Bu başqa dildəki yaxşı məqalədir'};

var zeroSectionTip = 'Girişi redaktə et';

var NavigationBarHide = '[bağla]';
var NavigationBarShow = '[bax]';
var NavigationBarShowDefault = 2;

function LinkFA(){
 var ll, s;
 $('#p-lang li').each( function(i, iw){
  ll = iw.className.replace(/^.*?(interwiki-)/, '$1').replace(/\s.*$/, '') + '-';
  for( var s in listFA )
   if( document.getElementById(ll + s) && !$( iw ).hasClass( 'badge-featuredarticle' ) && !$( iw ).hasClass( 'badge-goodarticle' ) && !$( iw ).hasClass( 'badge-featuredlist' ) )
    $( iw )
    .addClass( s.toUpperCase() )
    .attr( 'title', listFA[s] + textFA );
 });
}


function editZeroSection(){
 if( !mw.config.get('wgArticleId') ) return;
 mw.util.$content.find('h2')
 .children('.mw-editsection:first')
 .clone().prependTo('#bodyContent')
 .css('float','right')
 .find('a')
 .each(function(index) {
 	$( this ).attr('title', zeroSectionTip);
 	if ($( this ).attr('class') === "mw-editsection-visualeditor" ) { 
 		$( this ).attr('href', mw.config.get('wgScript') + '?title='+mw.util.wikiUrlencode(mw.config.get('wgPageName')) + '&veaction=edit&vesection=0');
 	} else { 
 		$( this ).attr('href', mw.config.get('wgScript') + '?title='+mw.util.wikiUrlencode(mw.config.get('wgPageName')) + '&action=edit&section=0');
 	} 
 });
}


 /** Collapsible tables *********************************************************
 *
 * Description: Allows tables to be collapsed, showing only the header. See
 *        [[Wikipedia:NavFrame]].
 * Maintainers: [[User:R. Koot]]
 */
 
 var autoCollapse = 2;
 var collapseCaption = "bağla";
 var expandCaption = "bax";
 
 function collapseTable( tableIndex )
 {
   var Button = document.getElementById( "collapseButton" + tableIndex );
   var Table = document.getElementById( "collapsibleTable" + tableIndex );
   var i;
   if ( !Table || !Button ) {
     return false;
   }
 
   var Rows = Table.getElementsByTagName( "tr" ); 
 
   if ( Button.firstChild.data == collapseCaption ) {
     for ( i = 1; i < Rows.length; i++ ) {
       Rows[i].style.display = "none";
     }
     Button.firstChild.data = expandCaption;
   } else {
     for ( i = 1; i < Rows.length; i++ ) {
       Rows[i].style.display = Rows[0].style.display;
     }
     Button.firstChild.data = collapseCaption;
   }
 }
 
 function createCollapseButtons()
 {
   var tableIndex = 0;
   var NavigationBoxes = {};
   var Tables = document.getElementsByTagName( "table" );
   var i;
   for ( i = 0; i < Tables.length; i++ ) {
     if ( hasClass( Tables[i], "collapsible" ) ) {
       NavigationBoxes[ tableIndex ] = Tables[i];
       Tables[i].setAttribute( "id", "collapsibleTable" + tableIndex );
 
       var Button   = document.createElement( "span" );
       var ButtonLink = document.createElement( "a" );
       var ButtonText = document.createTextNode( collapseCaption );
 
       Button.style.styleFloat = "right";
       Button.style.cssFloat = "right";
       Button.style.fontWeight = "normal";
       Button.style.textAlign = "right";
       Button.style.width = "6em";
 
       ButtonLink.setAttribute( "id", "collapseButton" + tableIndex );
       ButtonLink.setAttribute( "href", "javascript:collapseTable(" + tableIndex + ");" );
       ButtonLink.appendChild( ButtonText );
 
       Button.appendChild( document.createTextNode( "[" ) );
       Button.appendChild( ButtonLink );
       Button.appendChild( document.createTextNode( "]" ) );
 
       var Header = Tables[i].getElementsByTagName( "tr" )[0].getElementsByTagName( "th" )[0];
       /* only add button and increment count if there is a header row to work with */
       if (Header) {
         Header.insertBefore( Button, Header.childNodes[0] );
         tableIndex++;
       }
     }
   }
 
   for ( i = 0; i < tableIndex; i++ ) {
     if ( hasClass( NavigationBoxes[i], "collapsed" ) || ( tableIndex >= autoCollapse && hasClass( NavigationBoxes[i], "autocollapse" ) ) ) {
       collapseTable( i );
     }
   }
 }
 
 $( createCollapseButtons );

 /** Dynamic Navigation Bars (experimental) *************************************
 *
 * Description: See [[Wikipedia:NavFrame]].
 * Maintainers: UNMAINTAINED
 */
 
 // set up the words in your language
 var NavigationBarHide = '[' + collapseCaption + ']';
 var NavigationBarShow = '[' + expandCaption + ']';
 
 // set up max count of Navigation Bars on page,
 // if there are more, all will be hidden
 // NavigationBarShowDefault = 0; // all bars will be hidden
 // NavigationBarShowDefault = 1; // on pages with more than 1 bar all bars will be hidden
 var NavigationBarShowDefault = autoCollapse;
 
 
 // shows and hides content and picture (if available) of navigation bars
 // Parameters:
 //   indexNavigationBar: the index of navigation bar to be toggled
 function toggleNavigationBar(indexNavigationBar)
 {
   var NavToggle = document.getElementById("NavToggle" + indexNavigationBar);
   var NavFrame = document.getElementById("NavFrame" + indexNavigationBar);
 
   if (!NavFrame || !NavToggle) {
     return false;
   }
 
   // if shown now
   if (NavToggle.firstChild.data == NavigationBarHide) {
     for (
         var NavChild = NavFrame.firstChild;
         NavChild != null;
         NavChild = NavChild.nextSibling
       ) {
       if ( hasClass( NavChild, 'NavPic' ) ) {
         NavChild.style.display = 'none';
       }
       if ( hasClass( NavChild, 'NavContent') ) {
         NavChild.style.display = 'none';
       }
     }
   NavToggle.firstChild.data = NavigationBarShow;
 
   // if hidden now
   } else if (NavToggle.firstChild.data == NavigationBarShow) {
     for (
         var NavChild = NavFrame.firstChild;
         NavChild != null;
         NavChild = NavChild.nextSibling
       ) {
       if (hasClass(NavChild, 'NavPic')) {
         NavChild.style.display = 'block';
       }
       if (hasClass(NavChild, 'NavContent')) {
         NavChild.style.display = 'block';
       }
     }
   NavToggle.firstChild.data = NavigationBarHide;
   }
 }
 
 // adds show/hide-button to navigation bars
 function createNavigationBarToggleButton()
 {
   var indexNavigationBar = 0;
   // iterate over all < div >-elements 
   var divs = document.getElementsByTagName("div");
   for(
       var i=0; 
       NavFrame = divs[i]; 
       i++
     ) {
     // if found a navigation bar
     if (hasClass(NavFrame, "NavFrame")) {
 
       indexNavigationBar++;
       var NavToggle = document.createElement("a");
       NavToggle.className = 'NavToggle';
       NavToggle.setAttribute('id', 'NavToggle' + indexNavigationBar);
       NavToggle.setAttribute('href', 'javascript:toggleNavigationBar(' + indexNavigationBar + ');');
       
       var NavToggleText = document.createTextNode(NavigationBarHide);
       NavToggle.appendChild(NavToggleText);
       // Find the NavHead and attach the toggle link (Must be this complicated because Moz's firstChild handling is borked)
       for(
        var j=0; 
        j < NavFrame.childNodes.length; 
        j++
       ) {
        if (hasClass(NavFrame.childNodes[j], "NavHead")) {
         NavFrame.childNodes[j].appendChild(NavToggle);
        }
       }
       NavFrame.setAttribute('id', 'NavFrame' + indexNavigationBar);
     }
   }
   // if more Navigation Bars found than Default: hide all
   if (NavigationBarShowDefault < indexNavigationBar) {
     for(
         var i=1; 
         i<=indexNavigationBar; 
         i++
     ) {
       toggleNavigationBar(i);
     }
   }
  
 }
 
 $( createNavigationBarToggleButton );

 /** "Technical restrictions" title fix *****************************************
 *
 * Description:
 * Maintainers: User:Interiot, User:Mets501, User:Freakofnurture
 */
 //
 // For pages that have something like Template:Lowercase, replace the title, but only if it is cut-and-pasteable as a valid wikilink.
 // (for instance iPod's title is updated. But [[C#]] is not an equivalent
 // wikilink, so [[C Sharp]] doesn't have its main title changed)
 // Likewise for users who have selected the U.K. date format ("1 March") the 
 // titles of day-of-the-year articles will appear in that style. Users with any
 // other date setting are not affected.
 //
 // The function looks for a banner like this: 
 // &lt;div id="RealTitleBanner"&gt; ... &lt;span id="RealTitle"&gt;title&lt;/span&gt; ... &lt;/div&gt;
 // An element with id=DisableRealTitle disables the function.
 //
 var disableRealTitle = 0; // users can set disableRealTitle = 1 locally to disable.
 if (mw.config.get('wgIsArticle')) { // don't display the RealTitle when editing, since it is apparently inconsistent (doesn't show when editing sections, doesn't show when not previewing)
 $(function() {
  try {
    var realTitleBanner = document.getElementById("RealTitleBanner");
    if (realTitleBanner && !document.getElementById("DisableRealTitle") && !disableRealTitle ) {
      var realTitle = document.getElementById("RealTitle");
      if (realTitle) {
        var realTitleHTML = realTitle.innerHTML;
        realTitleText = pickUpText(realTitle);

        var isPasteable = 0;
        //var containsHTML = /</.test(realTitleHTML);  // contains ANY HTML
        var containsTooMuchHTML = /</.test( realTitleHTML.replace(/<\/?(sub|sup|small|big)>/gi, "") ); // contains HTML that will be ignored when cut-n-pasted as a wikilink
        // calculate whether the title is pasteable
        var verifyTitle = realTitleText.replace(/^ +/, "");    // trim left spaces
        verifyTitle = verifyTitle.charAt(0).toUpperCase() + verifyTitle.substring(1, verifyTitle.length);  // uppercase first character

        // if the namespace prefix is there, remove it on our verification copy. If it isn't there, add it to the original realValue copy.
        if (mw.config.get('wgNamespaceNumber') != 0) {
          if (mw.config.get('wgCanonicalNamespace') == verifyTitle.substr(0, mw.config.get('wgCanonicalNamespace').length).replace(/ /g, "_") && verifyTitle.charAt(mw.config.get('wgCanonicalNamespace').length) == ":") {
            verifyTitle = verifyTitle.substr(mw.config.get('wgCanonicalNamespace').length + 1);
          } else {
            realTitleText = mw.config.get('wgCanonicalNamespace').replace(/_/g, " ") + ":" + realTitleText;
            realTitleHTML = mw.config.get('wgCanonicalNamespace').replace(/_/g, " ") + ":" + realTitleHTML;
          }
        }

        // verify whether wgTitle matches
        verifyTitle = verifyTitle.replace(/[\s_]+/g, " ");   // underscores and multiple spaces to single spaces
        verifyTitle = verifyTitle.replace(/^\s+/, "").replace(/\s+$/, "");    // trim left and right spaces
        verifyTitle = verifyTitle.charAt(0).toUpperCase() + verifyTitle.substring(1, verifyTitle.length);  // uppercase first character
        if ( (verifyTitle == mw.config.get('wgTitle')) || (verifyTitle == mw.config.get('wgTitle').replace(/^(.+)?(January|February|March|April|May|June|July|August|September|October|November|December)\s+([12]?[0-9]|3[0123])([^\d].*)?$/g, "$1$3 $2$4") )) isPasteable = 1;
        var h1 = document.getElementsByTagName("h1")[0];
        if (h1 && isPasteable) {
          h1.innerHTML = containsTooMuchHTML ? realTitleText : realTitleHTML;
          if (!containsTooMuchHTML)
            realTitleBanner.style.display = "none";
        }
        document.title = realTitleText + " - Wikipedia, the free encyclopedia";
      }
    }
  } catch (e) {
    /* Something went wrong. */
  }
 });
 }

 // similar to innerHTML, but only returns the text portions of the insides, excludes HTML
 function pickUpText(aParentElement) {
 var str = "";

 function pickUpTextInternal(aElement) {
 var child = aElement.firstChild;
 while (child) {
  if (child.nodeType == 1)   // ELEMENT_NODE 
  pickUpTextInternal(child);
  else if (child.nodeType == 3)  // TEXT_NODE
  str += child.nodeValue;

  child = child.nextSibling;
 }
 }

 pickUpTextInternal(aParentElement);
 return str;
 }

 //fix edit summary prompt for undo
 //this code fixes the fact that the undo function combined with the "no edit summary prompter" causes problems if leaving the
 //edit summary unchanged
 //this was added by [[User:Deskana]], code by [[User:Tra]]
 $(function () {
  if (document.location.search.indexOf("undo=") != -1
  && document.getElementsByName('wpAutoSummary')[0]) {
   document.getElementsByName('wpAutoSummary')[0].value='';
  }
 })

/**
 * Qeydiyyatdan keçmiş istifadəçilər üçün gizli kateqoriyaların göstərilməsi üçün (+) düyməsini əlavə edən funksiya
 */
function hiddencat( $ ) {
	if (mw.util.getParamValue('printable') === 'yes') {
		return;
	}
	var cl = document.getElementById('catlinks');
	if (!cl) {
		return;
	}
	var $hc = $('#mw-hidden-catlinks');
	if ( !$hc.length ) {
		return;
	}
	if ( $hc.hasClass('mw-hidden-cats-user-shown') ) {
		return;
	}
	if ( $hc.hasClass('mw-hidden-cats-ns-shown') ) {
		$hc.addClass('mw-hidden-cats-hidden');
	}
	var nc = document.getElementById('mw-normal-catlinks');
	if ( !nc ) {
		var catline = document.createElement('div');
		catline.id = 'mw-normal-catlinks';
		var a = document.createElement('a');
		a.href = '';
		a.title = '';
		a.appendChild(document.createTextNode('Kateqoriyalar'));
		catline.appendChild(a);
		catline.appendChild(document.createTextNode(' : '));
		nc = cl.insertBefore(catline, cl.firstChild);
	}
	var lnk = document.createElement('a');
	lnk.id = 'mw-hidden-cats-link';
	lnk.title = 'Bu məqalədə gizli kateqoriyalar var';
	lnk.style.cursor = 'pointer';
	lnk.style.color = 'black';
	lnk.style.marginLeft = '0.3em';
	$(lnk).click(toggleHiddenCats);
	lnk.appendChild(document.createTextNode('[+]'));
	nc.appendChild(lnk);
}

function toggleHiddenCats(e) {
	var $hc = $('#mw-hidden-catlinks');
	if ( $hc.hasClass('mw-hidden-cats-hidden') ) {
		$hc.removeClass('mw-hidden-cats-hidden');
		$hc.addClass('mw-hidden-cat-user-shown');
		$(e.target).text('[–]');
	} else {
		$hc.removeClass('mw-hidden-cat-user-shown');
		$hc.addClass('mw-hidden-cats-hidden');
		$(e.target).text('[+]');
	}
}

mw.loader.using('mediawiki.util', function () {
	$( hiddencat );
});

 /** Add dismiss button to watchlist-message *************************************
 *
 * Description: Hide the watchlist message for one week.
 * Maintainers: [[User:Ruud Koot|Ruud Koot]]
 */
 
 function addDismissButton() {
  var watchlistMessage = document.getElementById("watchlist-message");
  if ( watchlistMessage == null ) return;
 
  if ( document.cookie.indexOf( "hidewatchlistmessage=yes" ) != -1 ) {
    watchlistMessage.style.display = "none";
  }
 
  var Button   = document.createElement( "span" );
  var ButtonLink = document.createElement( "a" );
  var ButtonText = document.createTextNode( "dismiss" );
 
  ButtonLink.setAttribute( "id", "dismissButton" );
  ButtonLink.setAttribute( "href", "javascript:dismissWatchlistMessage();" );
  ButtonLink.setAttribute( "title", "Hide this message for one week" );
  ButtonLink.appendChild( ButtonText );
 
  Button.appendChild( document.createTextNode( "[" ) );
  Button.appendChild( ButtonLink );
  Button.appendChild( document.createTextNode( "]" ) );
 
  watchlistMessage.appendChild( Button );
 }
 
 function dismissWatchlistMessage() {
   var e = new Date();
   e.setTime( e.getTime() + (7*24*60*60*1000) );
   document.cookie = "hidewatchlistmessage=yes; expires=" + e.toGMTString() + "; path=/";
   var watchlistMessage = document.getElementById("watchlist-message");
   watchlistMessage.style.display = "none";
 }
 
 $( addDismissButton );

 /** MediaWiki media player *******************************************************
  *
  * Description: A Java player for in-browser playback of media files.
  * Created by: [[User:Gmaxwell]]
  */
 
mw.loader.load('//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Mediawiki:Wikimediaplayer.js&action=raw&ctype=text/javascript');

// Choice of multiple search engines
// Autor: Jakob Voss, Guillaume (tret de de:MediaWiki:SpezialSuche.js)
// Version: 0.3.8
// Published as Public Domain

// Map of search engines and some OpenSearch-based fields
var searchEngines = {
 mediawiki: {
  ShortName: "MediaWiki axtarışı",
  Template: "/w/index.php?search={searchTerms}"
 },
 globalwpsearch: {
  ShortName: "Qlobal vikipediyalar",
  Template: "http://vs.aka-online.de/cgi-bin/globalwpsearch.pl?timeout=120&search={searchTerms}"
 },
 google: {
  ShortName: "Google",
  Template: "http://www.google.cat/search?as_sitesearch=az.wikipedia.org&hl={language}&q={searchTerms}"
 },
 wikiwix: {
  ShortName: "Wikiwix",
  Template: "http://www.wikiwix.com/index.php?action={searchTerms}&lang=az"
 },
 yahoo: {
  ShortName: "Yahoo!",
  Template: "http://search.yahoo.com/search?p={searchTerms}&vs=az.wikipedia.org"
 },
 wlive: {
  ShortName: "Windows Live",
  Template: "http://search.live.com/results.aspx?q={searchTerms}&q1=site:http://az.wikipedia.org"
 }
};
 

function externalSearchEngines() {
 if (typeof SpecialSearchEnhanced2Disabled != 'undefined') return;


 var mainNode = document.getElementById("powersearch");
 if (!mainNode) mainNode = document.getElementById("search");
 if (!mainNode) return;

 var beforeNode = document.getElementById("mw-search-top-table");
 if (!beforeNode) return;
 beforeNode = beforeNode.nextSibling;
 if (!beforeNode) return;
 
 var firstEngine = "mediawiki";
 
 var choices = document.createElement("div");
 choices.setAttribute("id","searchengineChoices");
 choices.style.textAlign = "center";
 
 var lsearchbox = document.getElementById("searchText");
 var initValue = lsearchbox.value;
 
 var space = "";

 for (var id in searchEngines) {
  var engine = searchEngines[id];
if(engine.ShortName)
  {
  if (space) choices.appendChild(space);
  space = document.createTextNode(" ");
 
  var attr = { 
   type: "radio", 
   name: "searchengineselect",
   value: id,
   onFocus: "changeSearchEngine(this.value)",
   id: "searchengineRadio-"+id
  };
 
  var html = "<input";
  for (var a in attr) html += " " + a + "='" + attr[a] + "'";
  html += " />";
  var span = document.createElement("span");
  span.innerHTML = html;
 
  choices.appendChild( span );
  var label
  if (engine.Template.indexOf('http') == 0) {
   label = document.createElement("a");
   label.href = engine.Template.replace("{searchTerms}", initValue).replace("{language}", "fr");
  } else {
   label = document.createElement("label");
  }
 
  label.appendChild( document.createTextNode( engine.ShortName ) );
  choices.appendChild( label );
 }
 }
 mainNode.insertBefore(choices, beforeNode);
 
 var input = document.createElement("input");
 input.id = "searchengineextraparam";
 input.type = "hidden";
 
 mainNode.insertBefore(input, beforeNode);

 changeSearchEngine(firstEngine, initValue);
}

function changeSearchEngine(selectedId, searchTerms) {

 var currentId = document.getElementById("searchengineChoices").currentChoice;
 if (selectedId == currentId) return;
 
 document.getElementById("searchengineChoices").currentChoice = selectedId;
 var radio = document.getElementById('searchengineRadio-' + selectedId);
 radio.checked = "checked";
 
 var engine = searchEngines[selectedId];
 var p = engine.Template.indexOf('?');
 var params = engine.Template.substr(p+1);
 
 var form;
 if (document.forms["search"]) {
  form = document.forms["search"];
 } else {
  form = document.getElementById("powersearch");
 }
 form.setAttribute("action", engine.Template.substr(0,p));
 
 var l = ("" + params).split("&");
 for (var idx = 0;idx < l.length;idx++) {
  var p = l[idx].split("=");
  var pValue = p[1];
 
  if (pValue == "{language}") {
  } else if (pValue == "{searchTerms}") {
   var input;
   input = document.getElementById("searchText");
 
   input.name = p[0];
  } else {
   var input = document.getElementById("searchengineextraparam");
 
   input.name = p[0];
   input.value = pValue;
  }
 }
}


if (mw.config.get('wgCanonicalSpecialPageName') == "Search") {
  $(externalSearchEngines);
}
if (mw.config.get('wgAction') == "edit" || mw.config.get('wgAction') == "submit") {
 importScript('MediaWiki:Editpage.js');
}

// Sidebar Dəyişiklikləri
function ModifySidebar(action, section, name, link) {
  try {
    switch (section) {
     case "Başqa dillərdə":
      var target = "p-lang";
      break;
     case "Alətlər sandığı":
      var target = "p-tb";
      break;
     case "rəhbər":
      var target = "p-navigation";
      break;
     default:
      var target = "p-" + section;
      break;
    }
 
    if (action == "add") {
      var node = document.getElementById(target)
                .getElementsByTagName('div')[0]
                .getElementsByTagName('ul')[0];
 
      var aNode = document.createElement('a');
      var liNode = document.createElement('li');
 
      aNode.appendChild(document.createTextNode(name));
      aNode.setAttribute('href', link);
      liNode.appendChild(aNode);
      liNode.className='plainlinks';
      node.appendChild(liNode);
    }
 
    if (action == "remove") {
      var list = document.getElementById(target)
                .getElementsByTagName('div')[0]
                .getElementsByTagName('ul')[0];
 
      var listelements = list.getElementsByTagName('li');
 
      for (var i = 0; i < listelements.length; i++) {
        if (listelements[i].getElementsByTagName('a')[0].innerHTML == name ||
          listelements[i].getElementsByTagName('a')[0].href == link) {
 
          list.removeChild(listelements[i]);
        }
      }
    }
 
  } catch(e) {
   // lets just ignore what's happened
   return;
  }
}
//</source>
// Results from Wikidata
// [[File:Wdsearch_script_screenshot.png]]
if ( mw.config.get( 'wgCanonicalSpecialPageName' ) === 'Search' || ( mw.config.get( 'wgArticleId' ) === 0 && mw.config.get( 'wgCanonicalSpecialPageName' ) === false ) ) {
    mw.loader.load("//en.wikipedia.org/w/index.php?title=MediaWiki:Wdsearch.js&action=raw&ctype=text/javascript");
}

  /**
	 * imgToggle
	 */
	// На странице есть как минимум один элемент div.img_toggle
	if ( $( 'div.img_toggle' ).length ) {
		mw.loader.load( 'ext.gadget.imgToggle' );
	}
/**
 * Magic editintros ****************************************************
 *
 * Description: Adds editintros on disambiguation pages and BLP pages.
 * Maintainers: [[User:RockMFR]]
 */
function addEditIntro( name ) {
	$( '.mw-editsection, #ca-edit, #ca-ve-edit' ).find( 'a' ).each( function ( i, el ) {
		el.href = $( this ).attr( 'href' ) + '&editintro=' + name;
	} );
}

if ( mw.config.get( 'wgNamespaceNumber' ) === 0 ) {
	$( function () {
		if ( document.getElementById( 'disambigbox' ) ) {
			addEditIntro( 'Template:Disambig_editintro' );
		}
	} );

	$( function () {
		var cats = mw.config.get('wgCategories');
		if ( !cats ) {
			return;
		}
		if ( $.inArray( 'Yaşayan insanlar', cats ) !== -1 || $.inArray( 'Yaşayan insanlar', cats ) !== -1 ) {
			addEditIntro( 'Template:BLP_editintro' );
		}
	} );
}

$(function() {

	var
		//add this class to all elements created by the script. the reason is that we call the script again on
		//window resize, and use the class to remove all the "artefacts" we created in the previous run.
		myClassName = 'imageMapHighlighterArtefacts',
		liHighlightClass = 'liHighlighting',
		specialAreaMark = 'area_mark',
		specialLiClassesMark = 'list_classes',
		specialAreaMarkFile = 'area_mark_file',
		// "2d context" attributes used for highlighting.
		areaHighLighting = {
			fillStyle: 'rgba(0,0,0,0.35)',
			strokeStyle: 'yellow',
			lineJoin: 'round',
			lineWidth: 2
		},
		//every imagemap that wants highlighting, should reside in a div of this 'class':
		hilightDivMarker = '.imageMapHighlighter',
		// specifically for wikis - redlinks tooltip adds this message
		ru = mw && mw.config && mw.config.get('wgUserLanguage') == 'ru',
		expandLegend = ru ? 'показать ссылки текстом' : 'sıyahını aç',
		collapseLegend = ru ? 'скрыть ссылки текстом' : 'siyahını bağla',
		files = [];


	function drawMarker(context, areas) { // this is where the magic is done.

		function drawPoly(coords) {
			context.moveTo(coords.shift(), coords.shift());
			while (coords.length)
				context.lineTo(coords.shift(), coords.shift());
		}

		for (var i in areas) {
			var coords = areas[i].coords.split(',');
			context.beginPath();
			switch (areas[i].shape) {
				case 'rect':
					drawPoly([coords[0], coords[1], coords[0], coords[3], coords[2], coords[
						3], coords[2], coords[1]]);
					break;
				case 'circle':
					context.arc(coords[0], coords[1], coords[2], 0, Math.PI * 2);
					break; //x,y,r,startAngle,endAngle
				case 'poly':
					drawPoly(coords);
					break;
			}
			context.closePath();
			context.stroke();
			context.fill();
		}
	}

	function mouseAction(e) {
		var $this = $(this),
			activate = e.type == 'mouseover',
			caption = $this.text(),
			ol = $this.parent(),
			context = ol.data('context'),
			special = ol.data(specialAreaMark),
			specialFile = ol.data(specialAreaMarkFile); //read JSON file addition

		if (specialFile) {
			if (files[specialFile]) {
				$.extend(special, files[specialFile]);
				always(activate, caption, context, ol, special, $this);
			} else {
				$.get(mw.util.wikiScript(), {
						title: specialFile,
						action: 'raw'
					})
					.done(function(data) {
						files[specialFile] = JSON.parse(data);
						$.extend(special, files[specialFile]);
					})
					.always(function() {
						always(activate, caption, context, ol, special, $this);
					});
			}
		} else
			always(activate, caption, context, ol, special, $this);
	}

	function always(activate, caption, context, ol, special, $this) {
		$this.toggleClass(liHighlightClass, activate); // mark/unmark the list item. 

		context.clearRect(0, 0, context.canvas.width, context.canvas.height); // prepare for a new day.

		ol.find('li')
			.each(function() {
				var $li = $(this);
				var licap = $li.text();
				var param;
				if (activate && licap === caption) { // highlight!!!
					param = special && (special.hover && special.hover[licap]
						|| getblocks(special, licap)) || areaHighLighting;
				} else {
					param = special && special.nover && (special.nover[licap] || special.nover
						.default);
				}
				if (param) {
					$.extend(context, param);
					drawMarker(context, $li.data('areas'));
				}
			});
	}

	function getblocks(special, licap) {
		if (special.hoverblocks) {
			if (special.hoverblocks[licap])
				return special.hoverblocks[licap].value;
			for (var key in special.hoverblocks)
				if (special.hoverblocks[key] && special.hoverblocks[key].list.indexOf(licap) >=0 )
					return special.hoverblocks[key].value;
		}
		if (special.hover)
			return special.hover.default;
	}
	
	function handleOneMap() {
		var img = $(this),
			w = img.width(),
			h = img.height(),
			infoIcon = img.next(),
			parent = img.parent(),
			map = img.siblings('map:first'),
			dims = {
				position: 'absolute',
				width: w + 'px',
				height: h + 'px',
				border: 0,
				top: 0,
				left: 0
			},
			specialHighlight = img.closest(hilightDivMarker)
			.data(specialAreaMark),
			specialLiClasses = img.closest(hilightDivMarker)
			.data(specialLiClassesMark),
			specialHover = img.closest(hilightDivMarker)
			.data(specialAreaMarkFile);

		if (!('area', map)
			.length)
			return; //not an imagemap. inside "each" anonymous function, 'return' means "continue".

		var jcanvas = $('<canvas>', {
				'class': myClassName
			})
			.css(dims)
			.attr({
				width: w,
				height: h
			});
		var bgimg = $('<img>', {
				'class': myClassName,
				src: img.attr('src')
			})
			.css(dims); //completely inert image. this is what we see.
		var context = $.extend(jcanvas[0].getContext("2d"), areaHighLighting);

		// this is where the magic is done: prepare a sandwich of the inert bgimg at the bottom,
		// the canvas above it, and the original image on top,
		// so canvas won't steal the mouse events.
		// pack them all TIGHTLY in a newly minted "relative" div, so when page chnage
		// (other scripts adding elements, window resize etc.), canvas and imagese remain aligned.
		var div = $('<div>')
			.css({
				position: 'relative',
				width: w + 'px',
				height: h + 'px'
			});
		img.before(div); // put the div just above the image, and ...
		div.append(bgimg) // place the background image in the div
			.append(jcanvas) // and the canvas. both are "absolute", so they don't occupy space in the div
			.append(img); // now yank the original image from the window and place it on the div.
		img.fadeTo(1, 0); // make the image transparent - we see canvas and bgimg through it. 
		// the original, now transparent image is creating our mouse events

		infoIcon.css({
			position: 'relative'
		}); // set position to info icon
		var ol = $('<ol>', {
				'class': myClassName
			})
			.css({
				clear: 'both',
				margin: 0,
				listStyle: 'none',
				maxWidth: w + 'px',
				position: 'relative'
			})
			.data(specialAreaMark, specialHighlight)
			.data(specialAreaMarkFile, specialHover)
			.data('context', context);
		var oldiv = $('<div>')
			.html(ol)
			.css({
				clear: 'both',
				margin: 0,
				listStyle: 'none',
				maxWidth: w + 'px',
				position: 'relative'
			})
			.attr({
				'data-expandtext': expandLegend,
				'data-collapsetext': collapseLegend
			});

		// ol below image parent, hr below ol. original caption pushed below hr.
		parent.after($('<hr>', {
					'class': myClassName
				})
				.css('clear', 'both'))
			.after(oldiv);
		$('<hr>', {
					'class': myClassName
				})
				.css('clear', 'both')
			.insertBefore($(oldiv));
		
		var lis = {}; //collapse areas with same caption to one list item
		var someli; // select arbitrary one
		$('area', map)
			.each(function() {
				var text = this.title;
				var li = lis[text]; // title already met? use the same li
				if (!li) { //no? create a new one.
					var href = this.href;
					lis[text] = li = $('<li>', {
							'class': myClassName
						})
						.append($('<a>', {
							href: href,
							text: text
						}))
						.on('mouseover mouseout', mouseAction)
						.data('areas', [])
						.addClass(specialLiClasses && (specialLiClasses[text] ||
							specialLiClasses['default']))
						.appendTo(ol);
					if (specialLiClasses && specialLiClasses[text + ' super'])
						li.find('a')
							.addClass(specialLiClasses[text + ' super']);
				}
				li.data('areas')
					.push(this); //add the area to the li
				someli = li; // whichever - we just want one...
				$(this)
					.on('mouseover mouseout', function(e) {
						li.trigger(e);
					});
			});
		if (someli) someli.trigger('mouseout');
		oldiv.addClass('mw-collapsed')
			.makeCollapsible();
		ol.attr('style', ol.attr('style')
			.replace('none', 'disc'));
	}

	function init() {
		mw.util.addCSS('li.' + myClassName +
			'{white-space:nowrap; font-size:88.36%;}\n' + //css for li element
			'li.' + liHighlightClass + '{background-color:yellow;}\n' + //css for highlighted li element.
			'.rtl li.' + myClassName + '{float: right; margin-left: 1.5em;}\n' +
			'.ltr li.' + myClassName + '{float: left; margin-right: 1.5em;}\n' +
			hilightDivMarker + ' .mw-collapsible-toggle {float: none}');
		$(hilightDivMarker + ' img')
			.each(handleOneMap);
	}

	//has at least one "imagehighlight" div, and canvas-capable browser:
	if ($(hilightDivMarker)
		.length && $('<canvas>')[0].getContext)
		mw.loader.using(['jquery.makeCollapsible', 'mediawiki.util'])
		.done(init);
});