Şirəli bəy Əmircanov

Şəki Ensiklopediyası səhifəsi
Jump to navigation Jump to search
Şirəli bəy Əmircanov
Doğum yeri Şəki

Şirəli bəy Əmircanov - Şəki bələdiyyəsinin sədri

Həyatı[redaktə]

Mürsəl bəy Sədrəddinbəyov Şəkidə anadan olmuşdur. Şəki və Şirvan xalqı arasında məşhur olan Hacı Sədrəddinbəyov nəslindəndir.

1917-ci ilin aprelində Bakıda keçirilən Qafqaz müsəlmanlarının I qurultayında Şəkidən Şirəli bəy Əmircanov, Mürsəl bəy Sədrəddinbəyov və Qəbələni təmsil edən, dövrün tanınmış coğrafiyaşünası Əhməd Əfəndi iştirak edirdilər. Türk Federalistlər partiyasının yerli özəyinə rəhbərlik edən Şəki bələdiyyəsinin sədri Şirəli bəy dinləyiciləri riqqətə gətirən bir nitqlə qurultay tribunasından çıxış etmişdir.

Xalqın təhsilə qovuşması, dünyagörüşünün artması naminə hər cür fədakarlığa getməyə hazır olan, könül evini millət sevgisi ilə işıqlandıran insanların Axund Fərəgullah Pişnamazzadə, Məhəmməd Mövlazadə, Məşədi Abdullah Qafarov, XX əsrin əvvəllərində Şəkidə Şirəlibəy Əmircanovun rəhbərliyi ilə "Nuxa Təhsil Cəmiyyəti" yaradılmışdı. Bu cəmiyyət şəhərdə maarifin, mədəniyyətin inkişafına kömək etməklə, yeni məktəblərin və mədəni-maarif müəssisələrinin təşkilində yaxından iştirak edirdi.

Mənbə[redaktə]

  1. Müəllif: Həbibulla Manaflı "Şəki Üsyanları" Çap olunub: 2005
  2. ABUZƏR XƏLƏFOV "AZƏRBAYCANDA KİTABXANA İŞİNİN TARİXİ" 2007

Həmçinin bax[redaktə]

Əmircanovlar