Azərbaycan SSR əməkdar rəssamı

Şəki Ensiklopediyası saytından
Jump to navigation Jump to search
Azərbaycan SSR əməkdar rəssamı
Азәрбајҹан ССР әмәкдар рәссамы
Azərbaycan SSR əməkdar rəssamı

Azərbaycan SSR əməkdar rəssamı — Azərbaycan SSR Ali Sovetinin Rəyasət heyətinin qərarı ilə verilən fəxri ad.